Diş Teli Fiyatları 2024

Diş Teli Fiyatları 2024 yılı, sağlık sektöründeki en son yeniliklerin diş teli fiyatlarına etkisini mercek altına alıyoruz. Bu yıl, hasta ihtiyaçlarına ve estetik beklentilere yönelik geliştirilen yeni diş teli çözümleri piyasaya sürüldü. Bu yazıda, bu yeniliklerin fiyatlar üzerindeki etkisini ve hastaların bu değişikliklerden nasıl yararlanabileceklerini tartışıyoruz. Yenilikçi tedavi yöntemlerinin maliyet analizleriyle birlikte, 2024 yılında diş teli tedavisine yönelik kapsamlı bir rehber sunuyoruz.

Diş Teli Fiyatları 2024 ile bu yıl, diş teli tedavisi düşünenler için maliyetler yine önemli bir konu. Bu yazı, çeşitli diş teli türlerinin 2024 yılındaki fiyatlarını ve bu fiyatların nasıl belirlendiğini ele alacak. Tedavi süresi, malzeme türü gibi faktörlerin fiyatları nasıl etkilediğine dair bilgiler verilecek. Bu bilgiler, diş teli tedavisi planlayanların maliyetleri anlamaları ve bütçelerini bu doğrultuda ayarlamaları için yararlı olacak.

Diş Teli Tedavisi Nedir?

Diş teli tedavisi, maloklüzyon olarak adlandırılan diş ve çene pozisyonlarındaki düzensizlikleri düzeltmek amacıyla uygulanan bir ortodontik tedavi yöntemidir. Diş teli, dişlerin doğru konuma gelmesini sağlamak için sürekli bir baskı uygular. Uygulamada, farklı türde teller ve braketler kullanılır ve her hastanın durumuna göre özelleştirilmiş bir tedavi planı geliştirilir.

Ortodonti alanında, diş teli tedavisinde sıklıkla kullanılan terimler arasında ‘braket’, ‘ark tel’, ‘ligatür’ ve ‘elastik’ bulunmaktadır. Braketler, dişlerin yüzeyine yapıştırılan ve ark teli ile birlikte dişleri düzeltmekte kullanılan minik aparatlardır. Hastalarımın birçoğunda, bu braketlerin metal veya seramik olabilen çeşitli türlerini kullanmış bulunmaktayım. Ark teli, braketlere takılır ve düzeltme sürecinde gerekli baskıyı sağlar. Ligatürler ise ark telini braketlere bağlayan küçük lastiklerdir.

Tedavi süreci genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilmektedir. Hastalarım arasında, tedavi süresi genellikle dişlerin başlangıçtaki durumuna ve hastanın tedaviye olan uyumuna bağlı olarak değişmektedir. Düzeltme süreci boyunca, hastalar düzenli olarak kontrol için gelmeli ve braketlerin ayarlanması gerekmektedir. Bu kontroller sırasında, hastaların ağız hijyenine özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurgularım, zira braketler yiyecek kalıntılarını tutabilir ve diş sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Diş Teli Tedavisi Ne İşe Yarar?

Diş teli tedavisi, diş ve çene yapısındaki çeşitli sorunları düzelten bir ortodontik işlemdir. Bu tedavi, dişlerdeki hizalama sorunlarını, çapraşıklıkları ve çene yapısındaki dengesizlikleri düzeltmeye yöneliktir. Mesleki deneyimime dayanarak, diş teli tedavisi ile dişlerin daha düzgün hizalanması, çiğneme ve konuşma fonksiyonlarının iyileştirilmesi, ve diş sağlığının genel olarak artırılması sağlanabilmektedir.

Kişisel Deneyimler

Tedavi ettiğim hastalarımda gözlemlediğim üzere, diş teli tedavisi sadece estetik bir iyileşme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ağız sağlığını da önemli ölçüde iyileştirir. Dişlerin düzgün hizalanması, diş eti hastalıkları ve diş çürüklerinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, hastalarım genellikle tedavi sonrasında artan özgüven seviyeleri hakkında olumlu geri bildirimlerde bulunmuşlardır.

Diş Teli Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Diş teli tedavisi, bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilen bir dizi adımdan oluşur. Tedavi süreci genellikle şu aşamaları içerir:

 1. İlk Değerlendirme ve Planlama: Hastalarımı ilk değerlendirdiğimde, ağız sağlığı ve diş yapısını kapsamlı bir şekilde incelerim. Bu, x-ray görüntüleri ve diş modelleri kullanılarak yapılır.
 2. Braketlerin Yerleştirilmesi: Dişlerin yüzeyine braketler yapıştırılır. Bu braketler, dişler üzerinde düzeltici bir kuvvet uygulamak için ark tel ile birleştirilir.
 3. Düzenli Kontroller ve Ayarlamalar: Tedavi süreci boyunca, hastalarımı düzenli aralıklarla kontrol ederim. Bu kontroller sırasında, tellerin gerginliğini ayarlarım ve gerekirse braketlerin konumunu düzenlerim.

Hastalarımın Tedavi Deneyimleri

Hastalarımın tedavi sürecinde yaşadığı deneyimler çeşitlilik gösterir. Bazı hastalarım, özellikle tedavinin başlangıcında, hafif rahatsızlık ve ağız içinde hassasiyet yaşamışlardır. Bu, genellikle birkaç gün içinde azalır. Tedavi süresince, hastalarıma ağız hijyeni konusunda özel talimatlar veriyorum. Braketler ve teller, yiyecek artıklarını tutmaya eğilimli olduğu için, düzenli fırçalama ve diş ipi kullanımı hayati öneme sahiptir.

Kontrole gelen hastalarımda, tedaviye uyum oranının, sonuçların kalitesini doğrudan etkilediğini gözlemledim. Örneğin, elastikleri doğru şekilde kullanan ve diş hijyenine dikkat eden hastalar, tedaviden daha etkili sonuçlar almışlardır. Tedavinin son aşamasında, dişlerin istenen konuma gelmesi ve sağlıklı bir ağız yapısının oluşması için retansiyon cihazları kullanılabilir. Bu cihazlar, dişlerin yeni konumlarında sabitlenmesine yardımcı olur.

Tedavi Sürecindeki Detaylar

Diş teli tedavisi, bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanır ve tedavi süresi, dişlerin başlangıç durumuna ve hastanın tedaviye olan uyumuna göre değişebilir. Hastalarıma, tedavi sürecinin her adımında açık ve anlaşılır bilgi sağlamak, tedaviye olan güvenlerini ve uyumlarını artırmaktadır.

Diş Teli Fiyatları 2024 –  Güncel Veriler TDB 2024

Ortodonti alanında yılların verdiği tecrübe ile belirtmek gerekir ki, diş teli tedavilerinin maliyeti, ele alınan diş sorunlarının karmaşıklığına ve kullanılan diş teli tipine göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılı itibariyle, diş teli tedavileri kapsamında karşılaşabileceğiniz bazı maliyetler şu şekildedir:

Standart Metal Diş Telleri

 • Geleneksel metal diş telleri, en yaygın kullanılan ortodontik tedavi yöntemidir. Standart bir metal diş teli tedavisi, Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi için ortalama 15.855 TL tutmaktadır.

Şeffaf Diş Telleri ve Plaklar

 • Estetik kaygılar nedeniyle şeffaf diş telleri veya plaklar tercih edilmektedir. Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) durumlarında maliyet, plak ücreti hariç ortalama 26.255 TL civarındadır.

Lingual Diş Telleri

 • Dişlerin iç yüzeyine takılan ve dışarıdan görünmeyen lingual diş telleri, Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi için yaklaşık 21.235 TL gibi bir maliyete sahiptir.

Fonksiyonel Apareyler

 • Özellikle çocuk ve ergenlerde kullanılan fonksiyonel apareyler, çene gelişimini düzenlemeye yardımcı olur. Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması gibi tedaviler ortalama 10.550 TL maliyetindedir.

Apareyler ve Ek Uygulamalar

 • Tedavi sürecinde bazen ek apareyler veya uygulamalar gerekebilir. Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear – Chincap) gibi uygulamalar ortalama 3.720 TL‘ye mal olabilir.

Bu fiyatlar TDB tarafından belirlenmiş olup, hastanın ihtiyaçlarına ve tedavi sürecinin detaylarına göre değişkenlik gösterebilir. Ortodontik tedaviye başlamadan önce detaylı bir diş muayenesi ve planlaması yapılması, tedavi süreci ve maliyet hakkında daha net bilgi edinilmesini sağlayacaktır. Güncel tüm diş tedavi fiyatlarına TDB fiyatlarımız üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

18 Yaş Altı Diş Teli Fiyatları

Diş teli tedavileri, özellikle 18 yaş altındaki genç hastalar için önemli bir ortodontik çözümdür. Bu yaş grubunda diş teli tedavisi genellikle daha etkilidir çünkü genç hastaların çene yapıları hala gelişmekte ve dişleri daha kolay hareket ettirilebilmektedir. Fiyatlandırma konusunda ise, tedavi ettiğim genç hastaların aileleri için maliyet, önemli bir faktördür.

Maliyeti Etkileyen Unsurlar

18 yaş altı hastalar için diş teli fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu faktörler arasında tedavinin karmaşıklığı, kullanılan teli ve braketlerin türü, tedavi süresi ve tedaviyi uygulayan diş hekiminin tecrübesi yer alır. Örneğin, tedavi ettiğim bazı genç hastalarda daha karmaşık diş çapraşıklıkları ve çene sorunları nedeniyle tedavi süresi uzamış ve bu da maliyete yansımıştır. Ayrıca, estetik kaygılar nedeniyle şeffaf braketler veya lingual braketler tercih eden hastalar için maliyet, standart metal braketlere kıyasla daha yüksek olabilmektedir.

Diş Teli Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Diş teli tedavisinin maliyeti, bir dizi faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu faktörler şunları içerir:

 1. Tedavinin Karmaşıklığı: Kontrole gelen hastalarımda gözlemlediğim üzere, diş ve çene yapısındaki sorunların karmaşıklığı tedavinin maliyetini doğrudan etkileyebilir. Daha karmaşık durumlar, daha uzun ve detaylı bir tedavi gerektirir.
 2. Kullanılan Malzemelerin Türü: Metal braketler, seramik braketler ve lingual braketler gibi farklı braket türleri farklı maliyetlerle gelir. Ayrıca, bazı modern tedavi yöntemleri, örneğin şeffaf alignerlar, geleneksel yöntemlere göre daha pahalı olabilir.
 3. Tedavi Süresi: Tedavi süresi, genellikle hastanın durumuna ve tedaviye olan uyumuna bağlıdır. Uzun süren tedaviler, genellikle daha fazla kontrol ve ayarlama gerektirir, bu da maliyeti artırır.
 4. Diş Hekiminin Deneyimi ve Uzmanlığı: Deneyimli ve uzman bir diş hekimi, daha yüksek bir ücret talep edebilir. Ancak, bu genellikle daha başarılı ve verimli bir tedavi sonucu ile sonuçlanır.

Diş Teli Çeşitleri

Diş teli tedavisi, ortodontik düzeltmeler için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu tedavi, diş ve çene yapısındaki çeşitli sorunları düzelten ve ağız sağlığını iyileştiren etkili bir çözümdür. Diş teli tedavisinde kullanılan çeşitli braket ve tel türleri vardır, her biri farklı ihtiyaç ve tercihlere hitap eder.

 1. Metal Braketler

Metal braketler, en geleneksel diş teli tipidir ve genellikle en uygun maliyetli seçenektir. Çok dayanıklı olan bu braketler, tedavi ettiğim birçok hastada tercih edilir. Metal braketlerin en büyük avantajı, güçlü olmaları ve hızlı sonuçlar sunmalarıdır. Ancak, göze çarpan görünümleri bazı hastalar için dezavantaj olabilir.

 1. Seramik Braketler

Seramik braketler, metal braketlere benzer şekilde çalışır, ancak dişlerin rengine daha yakın malzemeden yapılmıştır. Estetik olarak daha az fark edilirler ve bu yüzden genellikle estetik kaygıları olan hastalarım tarafından tercih edilirler. Ancak, metal braketlere göre genellikle daha pahalıdırlar ve lekeleme eğiliminde olabilirler.

 1. Lingual Braketler

Lingual braketler, dişlerin iç yüzeylerine, yani dil tarafına yerleştirilir ve dışarıdan görünmezler. Bu yöntem, estetik açıdan geleneksel braketlerden daha üstündür. Ancak, tedavi süresi genellikle daha uzundur ve maliyeti daha yüksektir. Hastalarım arasında, estetik kaygıları olan yetişkinler bu seçeneği tercih ediyor.

 1. Şeffaf Alignerlar

Şeffaf alignerlar, özel olarak tasarlanmış çıkarılabilir şeffaf plastik kaplamalardır. Bu yöntem, geleneksel braketlere göre daha estetik ve daha az rahatsız edicidir. Tedavi planı, bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilir ve alignerlar düzenli olarak değiştirilir. Hastalarımın tecrübelerine göre, bu yöntem özellikle yetişkinlerde popülerdir çünkü günlük yaşamda daha az rahatsızlık verir ve görünüm açısından daha az dikkat çeker.

Diş Teli Ne Kadar Süre Takılır?

Diş teli tedavisi, genellikle ortalama 18 ay ile 3 yıl arasında sürebilir. Ancak, tedavi süresi hastanın diş yapısına, tedaviye verdiği yanıta ve tedavi planının karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Diş teli tedavisi, dişlerin ve çenenin hizalanmasını düzeltmek için kullanılan bir ortodontik tedavi yöntemidir. Tedavi süresi, bir dizi faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Benim uzmanlık alanım olan diş teli tedavisinde, tedavi süresi genellikle hastanın başlangıç durumuna, tedaviye verdiği yanıta ve uygulanan tedavi planının karmaşıklığına göre değişir.

Tedavi Süresini Etkileyen Faktörler

 1. Diş ve Çene Yapısının Başlangıç Durumu: Tedavi ettiğim hastalarımda gördüğüm üzere, diş çapraşıklığı ve çene pozisyonundaki düzensizliklerin şiddeti tedavi süresini etkileyebilir.
 2. Hasta Uyum ve İşbirliği: Hastaların tedaviye olan uyumu, özellikle braketlerin bakımı ve diş hekimi randevularına düzenli katılım, tedavi sürecinin verimliliğini artırır.
 3. Kullanılan Tedavi Yöntemi: Farklı diş teli çeşitleri (metal, seramik, lingual braketler veya şeffaf alignerlar) farklı tedavi süreleri gerektirebilir.

Ortalama Tedavi Süresi

Genellikle, diş teli tedavisi ortalama 18 ay ile 3 yıl arasında bir süreyi kapsar. Ancak, bu süre hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Mesleki tecrübeme dayanarak, hastalarımın çoğu 2 yıllık bir tedavi sürecine girer.

Hastaların Tedavi Sürecine Katkısı

Tedavi sürecinde hastaların rolü kritiktir. Düzenli olarak diş hekimi ziyaretleri ve ağız hijyenine dikkat etmek, tedavi süresini etkileyebilir. Tedavi ettiğim hastalar arasında, bu hususlara dikkat edenlerin tedavi süreleri genellikle daha kısa olmuştur.

Diş Teli ile Diş Fırçalama Nasıl Yapılır?

Diş teli tedavisi gören hastalar için ağız hijyeninin korunması hayati önem taşır. Braketler ve teller, yiyecek artıklarının ve plak birikiminin kolayca birikmesine neden olabilir, bu da diş çürükleri ve diş eti problemlerine yol açabilir. İşte etkili bir diş fırçalama yöntemi:

 1. Yumuşak Diş Fırçası Kullanımı: Yumuşak kıllı bir diş fırçası, braketlere ve tellere zarar vermeden etkili temizlik sağlar.
 2. Dairesel Hareketler: Dişlerin ve diş etlerinin her yüzeyini kapsayacak şekilde, dairesel hareketlerle fırçalama yapılmalıdır.
 3. Braketlerin Üstü ve Altı: Braketlerin üstüne ve altına özel dikkat göstererek fırçalama yapılmalıdır.
 4. Florürlü Diş Macunu Kullanımı: Çürük oluşumunu önlemek için florürlü diş macunu tercih edilmelidir.

Tedavi ettiğim hastalarımda gözlemlediğim üzere, düzenli ve doğru diş fırçalama, diş teli tedavisi sırasında diş sağlığını korumanın anahtarıdır.

Dent Ümitköy Whatsapp

Diş Teli Tedavisi Avantajları Dezavantajları

Avantajlar

 1. Düzgün Dişler ve Gelişmiş Çiğneme Fonksiyonu: Diş teli, dişlerin düzgün hizalanmasını sağlar, bu da çiğneme ve konuşma fonksiyonlarını iyileştirir.
 2. Estetik İyileşmeler: Düz dişler, gülüşü güzelleştirir ve özgüveni artırır.
 3. Ağız Sağlığının İyileştirilmesi: Düz dişler, temizlik açısından daha kolaydır ve diş çürükleri ile diş eti hastalıklarının riskini azaltır.

Dezavantajlar

 1. Rahatsızlık ve Hassasiyet: Tedavinin başlangıcında ve ayarlamalardan sonra geçici rahatsızlık ve hassasiyet olabilir.
 2. Bakım ve Temizlik Zorlukları: Braketler ve teller, ağız hijyenini zorlaştırabilir.
 3. Estetik Kaygılar: Bazı hastalar, braketlerin görünümünden rahatsız olabilir.

Diş Teli Kullanımı Esnasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Diş teli kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 1. Düzenli Diş Hekimi Ziyaretleri: Tedavi süresince düzenli kontroller ve ayarlamalar önemlidir.
 2. Ağız Hijyeni: Braketlerin etrafını temiz tutmak ve düzenli olarak diş ipi kullanmak gerekir.
 3. Beslenme Alışkanlıkları: Sert ve yapışkan yiyeceklerden kaçınmak braketlere zarar verme riskini azaltır.
 4. Koruyucu Ağızlık Kullanımı: Spor gibi aktiviteler sırasında dişleri korumak için ağızlık kullanılmalıdır.

Diş Teli Fiyatları 2024 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Diş teli pahalı mı?

Diş teli tedavisinin maliyeti, kullanılan braket türüne, tedavinin karmaşıklığına ve tedavi süresine bağlı olarak değişebilir. Metal braketler genellikle en uygun maliyetli seçenektir, ancak seramik veya lingual braketler gibi daha estetik seçenekler daha pahalı olabilir. Ayrıca, tedavi süresi uzadıkça genel maliyet artabilir. Bazı diş hekimleri, hastaların mali durumlarına göre ödeme planları sunabilir.

Kaç yaşına kadar dişlere tel takılır?

Diş teli tedavisi, her yaştan hastaya uygulanabilir. Çocuklarda ve ergenlerde daha yaygın olmakla birlikte, yetişkinler de diş teli tedavisi alabilir. Yetişkinlerde tedavi süreci biraz daha uzun sürebilir, çünkü kemik yapıları tamamen oluşmuştur ve dişlerin hareketi daha yavaş olabilir. Ancak, sağlıklı dişler ve diş etleri olan herkes diş teli tedavisi için uygun adaydır.

Diş teli takmak acıtıyor mu?

Diş teli takılması sırasında ağrı minimaldir. Ancak, tedavi sürecinin başlangıcında ve braketlerin ayarlandığı dönemlerde hastalar hafif rahatsızlık veya ağrı hissedebilir. Bu genellikle birkaç gün içinde azalır. Hastalarıma genellikle, bu geçici rahatsızlığı hafifletmek için yumuşak gıdalar tüketmelerini ve gerekirse ağrı kesici kullanmalarını öneririm.

Ne tür dişlere tel takılır?

Diş teli tedavisi, çeşitli diş ve çene sorunları için kullanılır. Bu sorunlar arasında diş çapraşıklığı, aşırı diş aralıkları, maloklüzyon (uygunsuz ısırma), çene pozisyonundaki düzensizlikler ve dişlerin hizalanmasındaki sorunlar bulunur. Tedavi, her bir hastanın spesifik ihtiyaçlarına göre özelleştirilir.

Sadece ön dişlere tel takılır mı?

Diş teli tedavisi, genellikle hem ön hem de arka dişleri kapsar. Tedavinin amacı, dişlerin tümünü doğru hizaya getirmek ve etkili bir ısırma fonksiyonu sağlamaktır. Ancak, bazı durumlarda, özellikle estetik kaygılar nedeniyle sadece ön dişlere tel takılabilir. Bu, hastanın diş yapısına ve tedavi hedeflerine bağlı olarak değişir. Tam bir ortodontik değerlendirme, hangi dişlere tel takılacağını belirlemek için gereklidir.

Diş Teli Fiyatları 2024 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Diş Teli Fiyatları 2024